Styrelsen & Avgifter

Styrelsen

Skolans styrelse består av föräldrarepresentanter som utgör en viktig del av skolans organisation. De håller sig uppdaterade med de behov/önskemål våra skolklasser har. De fattar tillsammans beslut vid styrelsemöten.

Beslut angående skolans framtid, regler och drift fattas genom omröstning på styrelsens årsmöte.

På årsmötet är alla medlemmar välkomna. Du kan dock inte delta i årsmötet om du inte är medlem. Medlemskap får du automatiskt vid betalning av skolans terminsavgift. Du kan även vara stödmedlem för en mindre summa än terminsavgiften. Som stödmedlem får du även ta del av våra aktiviteter.

Om en medlem önskar få något framfört/diskuterat på ett styrelsemöte bör man kontakta ordförande och/eller sekreterare minst två veckor innan kommande möte. På så sätt hinner frågan undersökas, diskuteras och därmed kunna presenteras, diskuteras och beslutas om på kommande styrelsemöte.

Skolavgifter 2022

 

Alternativ 1 – betala per termin

$75 per termin för 1 barn / $120 per termin för 2 barn / $165 per termin för 3 barn
Terminsbetalning senast inbetalning den 1 mars, 1 maj, 1 aug och 1 nov 2022.

Alternativ 2 – betala för hela skolåret (senast 1 april 2022)

$250 per år för 1 barn / $470 per år för 2 barn / $690 per år för 3 barn

Kontakta skolan om du är intresserad av en prova-på-omgång.

Alternativ 3 – 8 valfria lektioner

Om du sedan väljer att gå över till en termins- eller helårsbetalning senare under året lämnas rabatt för outnyttjade klipp. 1 barn $150, 2 barn $300, 3 barn $450

KONTAKTA SKOLAN FÖR INTRESSEANMÄLAN

Klicka här för intresseanmälan