Undervisning

LÄROPLAN

Skolans verksamhet är registrerad och godkänd av svenska skolverket och följer deras kursplan för kompletterande undervisning i svenska för utlandssvenska barn och ungdomar. I skolan utvecklar vi både verbala och skriftliga kunskaper i svenska. Vi lär oss om Sverige, det svenska språket och vår svenska kultur.

Vi erbjuder våra elever en chans att uppleva svenska traditioner som exempelvis påsk, lucia och jul. Detta gör vi genom sång, dans, lekar och svensk mat.

UNDERVISNING

Undervisning i klassrum

Lektioner hålls på lördagar kl 13.30 – 16 på Robina State High School. Lektionerna är ca 2 timmar.

Online-undervisning

Lektioner hålls online via Zoom, för barn som vill ha fördjupad kunskap eller barn som inte har möjlighet att ta delta i klassrums-undervisning. Lektionerna är ca 1 timme och kompletteras med en hemläxa som ska utföras till nästkommande vecka.

SKOLÅRET 2024

Information om skolåret 2024 kommer inom kort.

SKOLÅRET 2023

  • 11 feb Gemensam skolstart 13.30 med fika och föräldramöte
  • 18 feb Vi firar Fettisdagen och äter Semlor
  • 3-5 mars Campingutflykt
  • 1 april Påskfirande
  • Ev extra, våfflor
  • 29 april Valborgsfirande
  • (6 May ingen lektion)
  • 12 May 6pm-6.45pm Digital visning Kunglig historia Livrustkammaren (online via Teams)
  • 3 juni Sveriges nationaldagsfirande
  • 17 juni Mello GC uppträdande
  • Söndag 25 juni Midsommarfirande (ingen lektion lördag 24 juni)
  • 15 juli Utflykt med Svenska lekar och spel
  • 29 juli Fotbollsturnering
  • 19 aug Skridskor
  • Ev extra, Kräftskiva
  • 7 okt SUF VM & Kanelbullens Dag
  • Söndag 19 nov Julfest med Lucia
  • 9 dec Skolavslutning – Nobelfest med diplomutdelning
  • Ev extra, julmarknad och Lucia på IKEA

SKOLGRUPPER

Under skolåret 2023 erbjuder vi fyra olika klasser – Älgarna, Huggormarna, Örnarna och Vargarna. 

ÄLGARNA

ÅLDER: ca 4 till 6 år
Älgarna är en grupp från barn i skolåder och oftast för de något yngre barnen eller de som inte ännu är säkra på att prata och har ännu inte lärt sig skriva och läsa på svenska (och englelska).

HUGGORMARNA

ÅLDER: ca 6 till 8 år
Huggormarna leds av lärarna på svenska och barnen i den här gruppen jobbar på att lära sig prata, läsa och skriva

ÖRNARNA

ÅLDER: från 9 år och uppåt
Örnarna är en grupp som leds av lärarna på svenska. Detta är den mest akademiska gruppen med lite mer fokus på att lära sig att läsa, skriva, projektarbeten. Alla diskussioner sker på svenska.

VARGARNA

ÅLDER: Alla åldrar 
Vargarna är en grupp för både yngre och äldre barn som inte förstår svenska fullt ut. Gruppen leds delvis på engelska av lärarna och lektionerna fokuserar på att lära barnen baskunskaper i svenska.

Vid tillräckligt intresse erbjuder vi också:

MYRORNA

ÅLDER: ca 1 till 3 år (barn under Australiensk skolålder)
Vi träffas utanför klassrummen (i ca 1 timme) och läser böcker, leker och sjunger tillsammans. Vi behöver tillräckligt intresse (minst 5 barn) för att erbjuda denna grupp. Om din familj är intresserad av att delta, anmäl gärna intresse nedan.

LEKTIONSTIDER

Alla lektioner under 2023 hålls på lördagar enligt tiderna nedan.

ÄLGARNA

 LEKTION
13.30 – 14.15

 RAST (Ledd lek för alla)
14.15 – 14.30

 TEMA-LEKTION (YNGRE)
14.30 – 15.15

  
 

  
 

HUGGORMARNA

  
 

  
 

 TEMA-LEKTION (YNGRE)
14.30 – 15.15

 RAST 
15.15 – 15.30

 LEKTION
15.30 – 16.15

ÖRNARNA

  
 

  
 

 TEMA-LEKTION (ÄLDRE)
14.30 – 15.15

 RAST 
15.15 – 15.30

 LEKTION
15.30 – 16.15

VARGARNA

 LEKTION
13.30 – 14.15

 RAST (Ledd lek för alla)
14.15 – 14.30

 TEMA-LEKTION *
14.30 – 15.15  
 

* VARGARNA delas ibland in en yngre och en äldre grupp