Undervisning

LÄROPLAN

Skolans verksamhet är registrerad och godkänd av svenska skolverket och följer deras kursplan för kompletterande undervisning i svenska för utlandssvenska barn och ungdomar. I skolan utvecklar vi både verbala och skriftliga kunskaper i svenska. Vi lär oss om Sverige, det svenska språket och vår svenska kultur.

Vi erbjuder våra elever en chans att uppleva svenska traditioner som exempelvis påsk, midsommar, lucia och jul. Detta gör vi genom sång, dans, lekar och svensk mat.

UNDERVISNING

Undervisning i klassrum

Lektioner hålls på lördagar kl 14 – 16.30 på Robina State High School. Lektionstiden är ca 2 timmar.

Online-undervisning

Lektioner hålls online via Zoom, för barn som vill ha fördjupad kunskap eller barn som inte har möjlighet att ta delta i klassrums-undervisning. Lektionerna är ca 1 timme och kompletteras med en hemläxa som ska utföras till nästkommande vecka.

SKOLÅRET 2024

  • 3 feb Gemensam skolstart med brännboll, fika och föräldramöte
  • 10 feb Vi firar Fettisdagen och äter Semlor
  • 23 mars Påskfirande
  • 27 april Valborgsfirande
  • 1 juni Sveriges nationaldagsfirande
  • 22 juni Midsommarfirande
  • 13 juli Skidskoåkning på Iceland
  • 7 sept Teaterföreställning
  • 5 okt SUF VM & Kanelbullens Dag
  • 2 nov Kladdkakans Dag
  • 30 nov Skolavslutning – Nobelfest med diplomutdelning
  • 7 dec Julfest med lucia
  • 14 dec Lucia på IKEA
  • Lucia i Brisbane (datum kommer senare)

SKOLGRUPPER

Under skolåret 2024 erbjuder vi två olika klasser – Älgarna och Huggormarna. 

ÄLGARNA

ÅLDER: ca 4 till 6 år
Älgarna är en grupp för barn i skolåder och oftast för de något yngre barnen eller de som inte ännu är säkra på att prata och har ännu inte lärt sig skriva och läsa på svenska (och englelska).

HUGGORMARNA

ÅLDER: ca 7 år och uppåt
Huggormarna leds av lärarna på svenska och barnen i den här gruppen jobbar på att lära sig prata, läsa och skriva på svenska.

Vid tillräckligt intresse erbjuder vi också:

MYRORNA

ÅLDER: ca 1 till 3 år (barn under Australiensk skolålder)
Vi träffas utanför klassrummen (i ca 1 timme) och läser böcker, leker och sjunger tillsammans. Vi behöver tillräckligt intresse (minst 5 barn) för att erbjuda denna grupp. Om din familj är intresserad av att delta, anmäl gärna intresse nedan.

LEKTIONSTIDER

Alla lektioner under 2024 hålls på lördagar enligt tiderna nedan.

Älgarna

14.00 – 15.00 Lektion

15.00 – 15.30 Rast

15.30 – 16.30 Temalektion

Huggormarna

14.00 – 15.00 Lektion

15.00 – 15.30 Rast

15.30 – 16.30 Temalektion