Vår skola

Svenska Skolan Gold Coast startade januari 2018. Vi är ett föräldrainitiativ som erbjuder barn med svensk anknytning en möjlighet att utveckla sitt svenska språk. Skolan ger svensktalande familjer chans att knyta kontakter med varandra.

Skolans verksamhet är registrerad och godkänd av svenska skolverket och följer deras kursplan för kompletterande undervisning i svenska för utlandssvenska barn och ungdomar. I skolan utvecklar vi både verbala och skriftliga kunskaper i svenska. Vi lär oss om Sverige, det svenska språket och vår svenska kultur.

Vi erbjuder våra elever en chans att uppleva svenska traditioner som exempelvis påsk, midsommar, lucia och jul. Detta gör vi genom sång, dans, lekar och svensk mat.

VÅRA LÄRARE

  • Malin Clark

    Malin Clark är uppväxt i Stockholm och flyttade till  Melbourne 2014. Malin har lärarutbildning F-6 från Stockholms Universitet och speciallärarutbildning från University of Melbourne. Malin har arbetat som förskollärare, lärare och speciallärare i både Sverige och Australien, och har undervisat på Svenska Skolan i Melbourne i många år. Numera bor Malin med sin man och sina barn på Gold Coast. Förutom sitt engagemang som huvudlärare (och styrelsemedlem) på Svenska Skolan, så jobbar Malin heltid som lärare på en Specialskola. 

  • Anica Yovich

    Anica Yovich kommer från Malmö och har bott i Australien sedan slutet på 2005. Hon har varit en engagerad mamma i Svenska Skolan sedan 2018 och har hjälp till som lärare på skolan av och till under åren. Anica har tidigare jobbat som undersköterska (samt på förskola i Sverige i unga år) och har nygligen slutfört en grundläggande lärarutbildning för undervisning i engelska som andra språk. Under 2023 kommer Anica att undervisa på Svenska Skolan samt även vara Ordförande i styrelsen. 

STYRELSEN

Skolans styrelse består av föräldrarepresentanter som utgör en viktig del av skolans organisation. De håller sig uppdaterade med de behov och önskemål våra skolklasser har. De fattar tillsammans beslut vid styrelsemöten.

Beslut angående skolans framtid, regler och drift fattas genom omröstning på styrelsens årsmöte.

På årsmötet är alla medlemmar välkomna. Du kan dock inte delta i årsmötet om du inte är medlem. Medlemskap får du automatiskt vid betalning av skolans terminsavgift. Du kan även vara stödmedlem för en mindre summa än terminsavgiften. Som stödmedlem får du även ta del av våra aktiviteter.

Om en medlem önskar få något framfört/diskuterat på ett styrelsemöte bör man kontakta ordförande och/eller sekreterare minst två veckor innan kommande möte. På så sätt hinner frågan undersökas, diskuteras och därmed kunna presenteras, diskuteras och beslutas om på kommande styrelsemöte.

STYRELSEMEDLEMMAR

VILL DU HJÄLPA TILL?

Vi som jobbar för Svenska skolan gör det för att vi tycker det är roligt. Vår framgång bygger på att föräldrar och frivilliga bidrar med vad man kan (stort som smått). Kontakta oss gärna om du vill hjälpa till.